Ett tidsbesparande alternativ för företagaren

Våra fakturerings- och reskontratjänster:

Skötsel av utfakturering helt eller delvis

E-fakturering

Försäljningsreskontrauppföljning

Hämtning av betalningsreferenser från banker

Försäljningsstatistiker

Inköpsreskontrauppföljning

Fakturacirkulation med elektroniskt godkännande av fakturor

Fakturabetalningstjänst

Hämtning av bankutdrag

Aktuellt

2015-08-28
E-faktureringsadress
Vår e-faktureringsadress är: 003702430231 NDEAFIHH
2013-05-28
Förändring i postadressen.
2013-01-10
Nya mervärdesskattesatser fr.o.m 1.1.2013
2012-12-18
Nya öppethållningstider
2012-06-15
Fivaldi Pro-office
Utlokalisera dina ekonomiärenden till en professionell bokföringsbyrå och koncentrera dig på din egen kärnverksamhet.
2012-06-15
Bostadslånens ränteavdrag ändrar
Behållningen som erhålls när avdraget görs från skatt på löneinkomsterna