Bokföring som företagsledningens hjälpmedel

Våra bokföringstjänster består av:

Månatlig bokföring och analys

Moms-redovisning och anmälan

Bokslut

Elektronisk rapportering

Rapportering i grafisk form

Kostnadsberäkning

Projektuppföljning

Bokslut till handelsregistret

Bokslut till banker

Aktuellt

2015-08-28
E-faktureringsadress
Vår e-faktureringsadress är: 003702430231 NDEAFIHH
2013-05-28
Förändring i postadressen.
2013-01-10
Nya mervärdesskattesatser fr.o.m 1.1.2013
2012-12-18
Nya öppethållningstider
2012-06-15
Fivaldi Pro-office
Utlokalisera dina ekonomiärenden till en professionell bokföringsbyrå och koncentrera dig på din egen kärnverksamhet.
2012-06-15
Bostadslånens ränteavdrag ändrar
Behållningen som erhålls när avdraget görs från skatt på löneinkomsterna